Vergoeding en kosten

De vergoeding voor intake, onderzoek, advies en behandeling verloopt via de zorgverzekeringswet. Voor 2018, 2019, 2020 en 2021 geldt een standaard wettelijk eigen risico van € 385,=,  (mogelijk dat u zelf voor een hoger vrijwillig eigen risico hebt gekozen). 

De praktijk voor psychiatrie en psychotherapie is een GGZ instelling, die zowel basis GGZ, als specialitische GGZ levert.

De generalistische basis GGZ is geïndiceerd voor enkelvoudige, lichte, niet complexe psychische aandoeningen.  De basis GGZ kent vier producten; kort, middel, intensief en chronisch.  kort is een behandelduur van 300 minuten, middel 500 minuten en intensief en chronisch 750 minuten. Dit zijn zowel de directe contactminuten als de indirecte minuten zoals voorbereiding en verslaglegging.  

Voor 2018: Tarieven Generalistische Basis GGZ
Voor 2019: Tarieven Generalistische Basis GGZ
Voor 2020: Tarieven Generalistische Basis GGZ
Voor 2021: Tarieven Generalistische Basis GGZ

De specialistische GGZ is geïndiceerd bij complexe, ernstige en meervoudige of recidiverede klachten.
In de specialistische GGZ wordt met DBC's gewerkt. De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een diagnose behandel combinatie (DBC) is het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de behandeling die hieruit volgt. Een DBC bestaat dus uit alle activiteiten van een instelling en behandelaren die gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. De DBC wordt geopend op het moment van aanmelding en beoordeling van de verwijsbrief.

Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die de instelling in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. Elke DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit honorariumbedragen voor de behandelaar en een kostenbedrag voor de instelling. Na afloop van het behandelingstraject ontvangt de patiënt één rekening voor het totale traject. Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan. In dat geval stuurt de instelling na één jaar een factuur aan de zorgverzekeraar. Dit kan leiden tot een correctie van uw zorgverzekeraar op een eerdere verrekening van uw no-claim en/of eigen risico. In een DBC wordt alle aan u bestede tijd geregistreerd. Dit kan directe tijd zijn; contacttijd met u, bijvoorbeeld op de praktijk, aan de telefoon of per e-mail, of indirecte tijd.

Indirecte tijd kan zijn:

 • Beoordeling van uw aanmelding.
 • Opvragen en doornemen van gegevens van eerdere behandelingen.
 • Contact met uw huisarts of andere specialisten.
 • Verslaglegging van de intake, een onderzoeksrapport of een behandelsessie.
 • Het opstellen van een behandelplan.
 • Het met andere hulpverleners coordineren van de zorg rondom u.
 • Het intercollegiaal / multidisciplinair teamoverleg, waarin de intake en het behandelvoorstel worden besproken.
 • De evaluatie van uw behandeling binnen het teamoverleg.
 • Het verwerken van vragenlijsten, en of behandelmetingen.

Hierrdoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

DBC's zijn opgebouwd in tijdklasses; bijvoorbeeld:

 • 0-100 / 100-200 / 200-400 / 400-800: voor korte behandelingen en diagnostiek.
 • 250-800 / 800-1800 / 1800-3000 voor langer durende behandelingen.

De totale hoeveelheid tijd die aan u besteed is, is geldend voor de DBC Dit is de optelsom van directe en indirecte tijd. Bijvoorbeeld 400 minuten directe tijd en 150 minuten indirecte tijd maakt samen 550 minuten. Deze valt dan in de DBC-categorie: 250-800 minuten. Aan deze DBC hangt een door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde prijs vast. Noch op de werkwijze noch aan de prijsstelling hebben wij als praktijk invloed. Uit deze systematiek kunt u dus afleiden dat wanneer wij nu 300 of 750 minuten aan u besteden, hieraan dezelfde prijs is gekoppeld. Voor meer informatie willen wij u wijzen op de website van de NZA: www.nza.nl  De prijzen van een DBC worden vastgesteld door de NZA, deze kunt u ook terugvinden in deze bijlagen; 
Voor 2017: Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2017
Voor 2018: Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2018 
Voor 2019: Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2019
Voor 2020: Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2020
Voor 2021: Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2021

 

Voor 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021  hebben wij een contract afgesloten met de volgende verzekeringsmaatschappijen:

 • ACHMEA: Zilveren Kruis / AGIS / Aevitae / FBTO / IAK / OZF / Take Care / Turien / De Friesland en andere ACHMEA labels
 • Multizorg: ONVZ / ENO / Stad Holland / PNO / IAK / VVAA / VPZ / Zorg en Zekerheid en andere deelnemers aan Multizorg
 • Menzis: Ander Zorg / HEMA
 • OHRA / CZ / Delta Lloyd.
 • UVIT: Unive / VGZ / IZZ / IZA / en andere UVIT labels
 • D.S.W. en A.S.R.
 • Caresq: Promovendum / National Academis / Besured

Zorgverzekeraars Nederland hebben een lijst opgesteld met interventies in de de GGZ die wel en die niet vergoed worden; deze lijst vind u hier:
(On) Verzekerde interventies in de GGZ