Uw rechten, plichten en privacy; Algemene Voorwaarden GGZ

Graag willen wij u attenderen op een aantal rechten die mogelijk van belang zijn wanneer u bij ons in behandeling komt.

In ons privacyreglement staat beschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan; u vindt het privacyreglement hier; Privacyreglement

Zo is er het recht op inzage en correctie in uw dossier. U kunt met uw behandelaar een afspraak maken om uw dossier in te zien en daar waar het feitelijke onjuistheden betreft, ook een correctie aanvragen, welke wij dan zullen doorvoeren in uw dossier. Uw dossier wordt conform de wetgeving 20 jaar bewaard. U kunt een verzoek doen om uw dossier te laten vernietigen; ook dat staat beschreven in onderstaande procedure.

  Inzage of kopie van uw dossier.pdf

De praktijk hanteert de richtlijn " Omgaan met medische gegevens"  van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij te bevordering van de Geneeskunst).             
  KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens

Ook heeft u het recht om (een deel) van uw dossier te laten vernietigen. Hiervoor kunt een schriftelijk verzoek indienen, waaraan binnen drie maanden voldaan moet worden, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn.

Wettelijk is de praktijk verplicht om de diagnose op de factuur te vermelden aan de zorgverzekeraar en om gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS).
Wanneer u daar bezwaar tegen, kunt u dit kenbaar maken en hiervoor de zogenaamde "Privacy verklaring invullen; deze gegevens worden dan niet vermeld op de factuur en ook niet doorgegeven aan het DIS.
  Privacyverklaring

Ook is er mogelijkheid voor het indienen van een klacht; de Praktijk beschikt over een eigen klachtregeling waarover u elders op de website meer informatie kunt vinden.

Ook heeft u het recht om elders een second opinion aan te vragen over uw diagnose en of behandeling, wanneer deze voor u of onduidelijk is of u het niet eens bent met de gestelde diagnose of behandeling.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondsheidszorg welke van toepassing zijn op de behandelovereenkomst.

  Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

Conform de AVG wet, die in mei 2018 van kracht is gegaan, beschikt de praktijk over een Functionaris Gegevensbescherming.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is te bereiken via het algemene praktijknummer (0578-760040).