Opbouw behandeltraject

De opbouw van een behandeltraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Allereerst volgt de aanmelding door de huisarts door middel van een verwijsbrief. Deze wordt gescreend op volledigheid en een eerste oriëntatie of de praktijk een behandeling zou kunnen bieden voor de beschreven klachten.
Nadat de aanmelding is geaccepteerd, wordt u uitgenodigd voor de intake (intake) om samen met u de klachten in kaart brengen, uw hulpvraag duidelijk te formuleren en de wensen ten aanzien van behandeling.
Soms is aanvullend onderzoek (onderzoek) nodig. Dit wordt teruggekoppeld in een adviesgesprek.(advies)
Hierna start de behandeling (behandeling) . Belangrijk om te weten is dat de vorm en inhoud van de behandeling samen met u bepaald wordt. Welke vorm van therapie paste het beste bij u en uw klachten?
Samen met u wordt een behandelplan opgesteld, wat op afgesproken tijden geëvalueerd gaat worden.
Alvorens de behandeling wordt geëvalueerd en afgerond, worden er afspraken met betrekking tot nazorg gemaakt en een terugvalpreventieplan opgesteld.

Betrokkenheid naasten:
Een psychiatrische stoornis heeft vaak niet alleen gevolgen voor iemand zelf, maar vaak ook voor de naasten. Wij vinden het dan ook van groot belang om naasten te betrekken bij de behandeling. Niet alleen om hen te informeren maar ook om hen deelgenoot te maken in het behandelproces. Ook naasten kunnen vaak een grote rol spelen in het herstel van iemand met psychische klachten. We moedigen dan ook al onze cliënten aan naasten te betrekken bij de behandeling. Zij zijn in alle fasen van de behandeling van harte uitgenodigd om deel te nemen in de behandeling onder de voorwaarde dat u dat zelf wenst en daarin toestemd.