Opbouw behandeltraject

De opbouw van een behandeltraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Allereerst volgt de aanmelding door de huisarts door middel van een verwijsbrief. Deze wordt gescreend op volledigheid en een eerste oriëntatie of de praktijk een behandeling zou kunnen bieden voor de beschreven klachten.
Nadat de aanmelding is geaccepteerd, wordt u uitgenodigd voor de intake (intake) om samen met u de klachten in kaart brengen, uw hulpvraag duidelijk te formuleren en de wensen ten aanzien van behandeling.
Soms is aanvullend onderzoek (onderzoek) nodig. Dit wordt teruggekoppeld in een adviesgesprek.(advies)
Hierna start de behandeling (behandeling) . Belangrijk om te weten is dat de vorm en inhoud van de behandeling samen met u bepaald wordt. Welke vorm van therapie paste het beste bij u en uw klachten?
Samen met u wordt een behandelplan opgesteld, wat op afgesproken tijden geëvalueerd gaat worden.
Alvorens de behandeling wordt geëvalueerd en afgerond, worden er afspraken met betrekking tot nazorg gemaakt en een terugvalpreventieplan opgesteld.