Klachtregeling

 

Wanneer u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met uw zorgaanbieder die volgens u anders of beter kunnen, dan is het goed daarover met uw zorgverlener of een vertegenwoordiger van de instelling te praten. Daarmee los je vaak de meeste problemen op. Het is goed wanneer beide partijen in een open gesprek samen kijken hoe de zorg beter kan. Wanneer u er beide niet uitkomt dan kunt u een klacht indienen bij de praktijk.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Klachten moeten schriftelijk, ondertekend en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij de praktijk.

Ter attentie van de heer W. Hagedoorn, bestuurder
Vosbergerweg 1
8181 JG Heerde

Vermeldt u op de envelop “vertrouwelijk”. U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van uw brief, informatie over de klachtenprocedure.
Voor vragen over de klachtenprocedure of over het klachtenreglement kunt u contact opnemen met de heer W. Hagedoorn, bestuurder.
Het klachtenreglement, uitvoeringsreglement en werkwijze vindt u hier: Klachtenreglement

Wanneer u de voorkeur heeft voor een externe klachtencommissie, dan kunt u de klacht indienen bij:

Contactgegevens het klachtloket van de Geschillencommissie Zorg:
Telefoon: 070-3105392 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)
Mail: info@klachtenloket-zorg.nl

Meer informatie: klachtenloket-zorg

U vindt de klachtregeling van de externe klachtencommisie hier: Klachtenregeling De Geschillencommissie zorg

U kunt zich in de klachtprocedure bij laten staan door een klachtfunctionaris beschikbaar via Geschillencommissie zorg:  Folder onafhankelijke klachtenfunctionaris voor clienten

Meer informatie vindt  in deze folder: Klachtenloket zorg

Waar kan ik terecht met mijn klacht?
Bent u ontevreden over de kwaliteit van de zorg? Wilt u een klacht indienen maar weet u niet hoe? Of hebt u al een klacht ingediend, maar bent u niet tevreden over de afhandeling ervan? Vaak kunt u verschillende stappen zetten. Deze zijn afhankelijk van wat u wilt bereiken. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Wilt u aan de hand van een aantal vragen ontdekken welke mogelijkheden er voor u zijn? Doe dan de Klachtenwijzer op het Landelijkmeldpunt zorg. klachtenwijzer

In gesprek met de zorgaanbieder
Vaak kan uw zorgaanbieder direct uw vragen beantwoorden en samen met u naar een oplossing zoeken. Dat geldt ook voor klachten over medicijnen of medische hulpmiddelen.

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling van uw zorgaanbieder, helpen bij het indienen van uw klacht en bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. Elke zorgaanbieder in Nederland is vanaf 1 januari 2017 verplicht over een klachtenfunctionaris te beschikken.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de onafhankelijk klachtfunctionaris: Zorgbelang Drenthe: onafhankelijke klachtenfunctionaris

Landelijk Meldpunt Zorg
U kunt uw klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt lost geen klachten op, maar helpt u wel verder.

Geschilleninstantie
Als u samen met uw zorgaanbieder niet tot een oplossing komt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Ook bij schadeclaims kunt u hier terecht. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders bij een onafhankelijke geschilleninstantie zijn aangesloten.

Tuchtrechter
Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis van de klacht vast of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Als dat niet het geval is, verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond en kan het de zorgaanbieder een maatregel opleggen.

Rechter
Als u een schadeclaim van boven de 25.000 euro heeft, of u wilt de manier waarop de geschilleninstantie uw klacht heeft behandeld laten toetsen, leg dan uw klacht voor aan een civiele rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dit melden bij de politie.