Intake

De intake bestaat uit één of twee gesprekken. Tijdens de intake wordt stilgestaan bij de aard, de ernst en de duur van klachten. Ook bij welke klachten u heeft en in welke mate. En op welke wijze beïnvloeden deze klachten uw dagelijks functioneren? Belangrijk is om uw eventuele partner, kinderen of belangrijke anderen zo vroeg mogelijk in het behandeproces te betrekken. Neem daarom iemand mee naar de intake en de behandeling.

Wilt u bij de intake het volgende meenemen?

  • Een paspoort / rijbewijs of identiteitsbewijs.
  • Een Actueel Medicatie Overzicht van uw apotheek.

Er wordt gekeken naar de wijze waarop u functioneert in de diverse leefgebieden, zoals binnen het gezin, op het werk en of school en in uw vrije tijd.

Na het in kaart brengen van uw klachten wordt ook vaak gekeken naar de herkomst van uw klachten.

Tevens is er aandacht voor eerdere klachten en behandelingen en voor een familiaire belasting. Ook is er aandacht voor lichamelijke aandoeningen, het gebruik van medicatie en middelen zoals alcohol en drugs.

In het tweede deel wordt vaak een biografie afgenomen; dat wil zeggen dat uw ontwikkeling en de omstandigheden waaronder die plaats vond in kaart wordt gebracht.

Het doel van deze intakeprocedure is om uw situatie goed in kaart te brengen, een juiste diagnose te kunnen stellen en een passend behandelvoorstel te doen. De intake wordt multidisciplinair besproken in aanwezigheid van een psychiater.

Wanneer er een wachttijd is tussen de intake en de start van de behandeling blijft de Regiebehandelaar van de intake uw aanspreekpunt tot de behandeling begint.