Advies

Wanneer de intake en eventueel aanvullend onderzoek zijn afgerond, krijgt u de bevindingen daarvan teruggekoppeld in een adviesgesprek. U krijgt van de onderzoeken een verslag overhandigd waarin het onderzoek, de diagnose en het advies staan beschreven.

Uw huisarts wordt schriftelijk over de uitkomst van het onderzoek geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.

Tijdens het adviesgesprek komen ook de verschillende behandelopties aan bod en worden de voor- en nadelen daarvan met u besproken.

Wanneer u besluit een behandeling bij ons aan te gaan, dan krijgt een behandelvoorstel in de vorm van een behandelplan aangeboden.