Advies

Wanneer de intake en eventueel aanvullend onderzoek zijn afgerond, krijgt u de bevindingen daarvan teruggekoppeld in een adviesgesprek. U krijgt van de onderzoeken een verslag overhandigd waarin het onderzoek, de diagnose en het advies staan beschreven.

Uw huisarts wordt schriftelijk over de uitkomst van het onderzoek geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.

Tijdens het adviesgesprek komen ook de verschillende behandelopties aan bod en worden de voor- en nadelen daarvan met u besproken.

Wanneer u besluit een behandeling bij ons aan te gaan, dan krijgt een behandelvoorstel in de vorm van een behandelplan aangeboden.

Wanneer er een wachttijd is tussen de intake en de start van de behandeling blijft de Regiebehandelaar van de intake uw aanspreekpunt tot de behandeling begint.