Wachttijden

Per 15-05-2019 zijn de wachttijden als volgt:

Voor de Specialistsiche GGZ:
Intake volwassenen / ouderen: ruim 16 weken*.
Intake jeugd: ruim 12 weken.
De behandeling start direct na intake, onderzoek en advies.

* Momenteel hebben wij een aanmeldstop voor aanmeldingen buiten onze regio. Aanmeldingen binnen de regio Hattem - Vaassen / Wijhe - Wezep worden wel geaccepteerd. 

Deze wachttijden gelden voor alle zorgverzekeraars. ​Helaas kunnen wij geen aanmeldingen meer accepteren van mensen die verzekerd zijn bij Menzis, omdat wij het budgetplafond bereikt hebben. 

In Nederland gelden de zogenaamde Treeknormen; dit is de maximale wachttijd tot aan intake, diagnose en de start van de behandeling.
De maximale wachttijd voor behandeling bedraagt vier weken, voor de diagnose ook vier weken en voor de start van de behandeling zes weken. De wachttijd kan oplopen doordat er veel vraag naar zorg is of doordat er te weinig zorg is ingekocht. Instellingen worden door de zorgverzekeraar gebudgetteerd.  Indien u eerder geholpen wilt worden, kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van  uw zorgverzekeraar; mogelijk kunnen zij u helpen aan een instelling of praktijk die eerder zorg kan bieden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."

Dit zijn directe nummers van de afdeling zorgbemiddeling:

Achmea labels: 071-3640250

CZ / Ohra / Delta Lloyd: 013-5949110

Menzis: 088-2224242

VGZ: 0900-8490; optie: 9

ONVZ : 0800-0221450

ASR / De Amersfoortse en Ditzo: 030 - 257 91 11

ENO: 0570-687461

PNO: 0800 020 00 04

VVAA: via de afdeling zorgconsulent; 030-6396224