Zorgmodule diagnostiek

Algemene diagnostiek
Tijdens de intakefase worden zowel schriftelijk als mondeling aan de patiënt vragen gesteld. Het levensverhaal vanaf het moment van zwangerschap tot het huidige levensjaar (ontwikkelingsanamnese) is van belang, naast een overzicht van de klachten en het bespreken van de hulpvraag. De resultaten van het onderzoek kunnen worden besproken in een multidisciplinair team.

Aanvullende diagnostiek
Indien nodig, wordt een sterkte-zwakteanalyse gemaakt van de cognitieve capaciteiten, de neurologische functies of de persoonlijkheidsontwikkeling middels een psychologisch onderzoek.

Psychiatrische diagnostiek
Bij het vermoeden van een persoonlijkheidsstoornis vindt psychiatrisch onderzoek plaats naar de ontwikkeling van de persoonlijkheid, waarbij onderzoek gedaan wordt naar klachten, symptomen en functioneren..

Somatische diagnostiek (op indicatie)
Indien er een vermoeden bestaat van achterliggende lichamelijke oorzaken, wordt verwezen voor somatisch (lichamelijk) onderzoek door een arts en/of wordt laboratoriumonderzoek ingezet.