Zorgmodule behandeling

bij persoonlijkheidsstoornissen

Psycho-educatie
Er wordt informatie gegeven over de diagnose en bijkomende problematiek (folders, artikelen, boeken en websites) aan de patiënt. Door middel van psycho-educatie wordt duidelijk wat een persoonlijkheidsstoornis werkelijk inhoudt, wat de mogelijkheden voor behandeling zijn en wat het toekomstperspectief is.

Steunende en structurerende begeleiding
Begeleidingsgesprekken gericht op structurering en op praktische problemen. Doelen zijn het verminderen en/of draaglijk maken van de klachten en symptomen van de persoonlijkheidsstoornis en daarmee de patiënt in staat stellen op een voor hem meer adequate wijze in zijn leven te functioneren.

Individuele psychotherapie
Deze behandelvorm bestaat uit individuele gesprekken. Er kan gewerkt worden vanuit verschillende therapeutische referentiekaders, waaronder de cognitieve gedragstherapie, de interpersoonlijke psychotherapie en de psychodynamische psychotherapie.

Groepspsychotherapie
Een behandelvorm waarin de patiënten in een groep therapie volgen. Ook hier kan gewerkt worden vanuit verschillende therapeutische referentiekaders. Bij ernstiger persoonlijkheidspathologie kan ook gedacht worden aan een combinatie van groepspsychotherapie en individuele psychotherapie.

Systeemtherapie
Bij systeemtherapie leren de gezinsleden beter met elkaar omgaan, de onderlinge communicatie verbetert.

Medicatie
Biologische beïnvloeding van de klachten met een medicament. Bij de controles, door de psychiater of verpleegkundige, worden de effecten en bijwerkingen besproken. De medicijnen moeten voldoende positieve effecten hebben op het gedrag en er mag geen sprake zijn van aanhoudende hinderlijke bijwerkingen.

Terugvalpreventie
Patiënten worden alert gemaakt op mogelijke signalen voor terugval. Er wordt geleerd om anders met deze signalen om te gaan dan voor de start van de behandeling. Ook periodieke contacten, in de vorm van telefoongesprekken en het verstrekken van schriftelijk materiaal, kunnen behulpzaam zijn.

Nazorg

De medicamenteuze behandeling kan worden overgedragen aan de huisarts, wanneer een stabiele fase is bereikt.

Verwijzen

Indien nodig, wordt verwezen naar een eerstelijns psycholoog, GGZ-instelling et cetera.