Zorgmodule diagnostiek

Algemene diagnostiek
Tijdens de intake worden de klachten, symptomen en beperkingen in kaart gebracht. Dit gebeurt in een vraaggesprek en door middel van vragenlijsten. Het belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de cliënt en eventueel ouder(s)/partner. Van belang is om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de cliënt. Hiervoor wordt een ontwikkelingsanamnese afgenomen. De resultaten van de onderzoeken worden besproken in een multidisciplinair team en terug gekoppeld in een adviesgesprek.

Aanvullende diagnostiek
Bij een vermoeden van ASS zal een specifieke anamnese afgenomen worden aan de hand van de DSM-IV criteria. Tevens zal met de cliënt zelf gekeken worden naar zijn levensloop. Indien mogelijk wordt een ontwikkelingsanamnese en een heteroanamnese afgenomen, gericht op kenmerken van ASS.
Indien nodig kan een sterktezwakte analyse gemaakt worden van de cognitieve capaciteiten en/of de persoonlijkheid in kaart gebracht worden middels een psychologisch onderzoek. Op indicatie vindt doorverwijzing plaats voor genetisch onderzoek/somatisch onderzoek, wanneer een vermoeden bestaat van een achterliggende genetisch/lichamelijke oorzaak.

Psychiatrische diagnostiek
Bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals autisme kan psychiatrisch onderzoek een aanvullende rol spelen in het geheel van het onderzoek. In dit 1 op 1 onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling en vaardigheden van de cliënt.