Zorgmodule behandeling

 
Psycho-educatie

Er wordt informatie gegeven over de diagnose en bijkomende problematiek aan de cliënt en diens directe omgeving. Bij psycho-educatie wordt duidelijk wat ASS werkelijk inhoudt, wat de mogelijkheden voor behandeling zijn, wat het toekomstperspectief is en wat de invloed van een cliënt met ASS kan zijn op het functioneren binnen een gezin.

Individuele behandeling

Cliënt wordt vaardigheden aangeleerd om zijn handicap een plaats te geven in zijn leven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een werkmap volgens het protocol ‘Ik ben speciaal’.

Medicatie

Biologische beïnvloeding van de klachten met medicatie. Bij de start van de behandeling worden gewicht, lengte en bloeddruk gemeten. Bij de controles, door de psychiater worden de effecten en bijwerkingen besproken. Bij de behandeling met medicijnen is het evenwicht tussen effectiviteit en bijwerkingen erg belangrijk.

Nazorg

De medicamenteuze behandeling kan worden overgedragen aan de huisarts, wanneer een stabiele fase is bereikt.

Verwijzen

Indien nodig, wordt verwezen naar eerstelijns-psycholoog of andere ggz-instellingen.