Autisme

behandelprogramma

ASS is de afkorting van autisme-spectrumstoornis. In de praktijk wordt gesproken over autisme, aan autisme verwante contactstoornissen, de stoornis van Asperger en PDD-NOS. Al deze varianten behoren tot de autisme-spectrumstoornissen.

PDD is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder, vertaald ook wel een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Pervasief betekent (in het Latijn) ‘doordringen’. Het wil zeggen dat we bij pervasieve stoornissen te maken hebben met problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden van een volwassene. Dat kan bij mensen de taalontwikkeling zijn, de motorische ontwikkeling, het reageren op interne en externe prikkels, maar vooral het vermogen zich op anderen te richten en het eigen gedrag in sociale situaties goed te besturen.

De stoornis van Asperger en PDD-NOS zijn varianten van autisme. De stoornis van Asperger wordt ook wel hoogfunctionerend autisme genoemd. Het zijn mensen met een autistische stoornis, bij wie de taalontwikkeling en het praten normaal op gang zijn gekomen. Ze hebben een normale of soms zelfs hoge intelligentie. Met PDD-NOS wordt een restcategorie aangeduid, waarbij NOS staat voor Not Otherwise Specified (niet anders omschreven). Er zijn dan wel kenmerken aanwezig van autisme, echter niet voldoende om een specifieke variant te classificeren.

Bij mensen met ASS ontwikkelen het sociale begrip en de sociale intuïtie zich zeer moeizaam. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ter voorkoming van deze angst houden zij zich graag vast aan bekende regels en patronen. In hun interesses kunnen ze zelfs rigide en dwangmatig zijn. De problemen uiten zich bij iemand met ASS verschillend per leeftijd. De problemen worden groter naarmate iemand meer in de buitenwereld gaat functioneren.

Onderstaande filmjes geven een toelichting op enkele begrippen die een rol spelen bij autisme.

Theory of mind

Centrale Coheentie

Executieve functies

Wij werken conform de standaarden en generieke modules van het kwaliteitsnetwerk GGZ. Hieronder vind u de standaard autisme:

GGZ standaard autisme