Zorgmodule diagnostiek

Algemene diagnostiek
In het intakegesprek wordt stilgestaan bij de aard, de ernst en de duur van klachten. Tevens wordt er gekeken naar het ontstaan van de klachten. Ook wordt gevraagd naar eerdere episodes, naar de familiaire belasting en de lichamelijke gezondheid, middelengebruik en medicatie. Daarnaast wordt ook een biografie en ontwikkelingsanamnese afgenomen om een beeld te vormen van iemands levensloop tot nu toe. Tevens worden er enkele vragenlijsten afgenomen om een beeld te krijgen van de ernst van de klachten de wijze waarop iemand omgaat met gebeurtenissen die er op hem afkomen. De intake wordt besproken in een multidisciplinair team.

Aanvullende diagnostiek
Indien nodig, worden de angsten op een gestandaardiseerde wijze in kaart gebracht, middels vragenlijsten of persoonlijkheidsonderzoek.

Psychiatrische diagnostiek
Wanneer het diagnostisch beeld niet helder is, wordt nadere diagnostiek gedaan door de psychiater door middel van een of meerdere gesprekken.

Somatische diagnostiek
Wanneer een vermoeden bestaat van achterliggende lichamelijke oorzaken, wordt verwezen voor somatisch (lichamelijk) onderzoek door een arts.