Angst

behandelprogramma

Angst is een subjectief, onaangenaam gevoel dat optreedt als reactie op een echt of denkbeeldig gevaar. Het is een gezond en vaak optredend verschijnsel: iedereen is wel eens angstig. Het is normaal dat iemand angstig of bezorgd reageert als hij of zij wordt geconfronteerd met bedreigende situaties. Bij sommige mensen neemt angst extreme vormen aan.

Er is sprake van een stoornis als de angstige reactie niet past bij het gevaar van de situatie, als de angst irrationeel is en als iemand door de angst wordt beperkt in de ontwikkeling. Daarbij is er pas sprake van een stoornis als de angst langer dan zes maanden aanhoudt.

Bij angststoornissen is er sprake van lichamelijke, gedragsmatige en cognitieve verschijnselen. Lichamelijke verschijnselen bestaan vaak uit zweten, hartkloppingen, knikkende knieën, misselijkheid, braken en buikpijn. De bekendste gedragsmatige verschijnselen van angst zijn paniekreacties en vermijden van situaties of activiteiten. Onder de cognitieve verschijnselen van angst vallen de (ramp)gedachten.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Nederlandse Verenigng voor Psychiatrie:

Obsessief compulsieve stoornis

Generaliseerde angststoornis

Paniekstoornis  en agorafobie

Posttraumatische stress stoornis-ptss

Sociale angststoornis

Patiëntenvereniging: http://www.adfstichting.nl

Angst, dwang en fobie stichting.

Wij werken conform de standaarden en generieke modules van het kwaliteitsnetwerk GGZ. Hieronder vind u de standaard angst:

GGZ standaard angst