Zorgmodule diagnostiek

Diagnostiek en medicamenteuze behandeling door huisarts
Wanneer de diagnose bekend is en slechts medicamenteuze behandeling nodig is, kan de huisarts worden geadviseerd over de mogelijkheden en zelf medicamenteuze behandeling te starten of voort te zetten.

Algemene diagnostiek
Tijdens de intake worden de klachten, symptomen en beperkingen in kaart gebracht. Dit gebeurt in een vraaggesprek en door middel van vragenlijsten. Het is belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook van de ouders of partner. Daarnaast is het belangrijk om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de volwassene tot nu toe. Hiervoor wordt een ontwikkelingsanamnese afgenomen. De resultaten van de onderzoeken worden besproken in een multidisciplinair team en teruggekoppeld in een adviesgesprek.

Psychiatrische diagnostiek
Bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD kan psychiatrisch onderzoek een aanvullende rol spelen in het geheel van het onderzoek. In dit 1 op 1 onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling en vaardigheden.

Aanvullend onderzoek
Indien nodig kan een sterkte/zwakte analyse gemaakt worden van de cognitieve capaciteiten en/of de persoonlijkheid in kaart gebracht worden door middel van een psychodiagnostisch onderzoek.

Somatische diagnostiek
Wanneer een vermoeden bestaat van achterliggende lichamelijke oorzaken, wordt verwezen voor somatisch (lichamelijk) onderzoek door een arts.