Zorgmodule behandeling

Bij ADHD

Psycho-educatie

Er wordt informatie gegeven over de diagnose en bijkomende problematiek (folders, artikelen, boeken en websites). Bij psycho-educatie wordt duidelijk wat ADHD inhoudt, wat de mogelijkheden voor behandeling zijn, wat het toekomstperspectief is en wat de invloed van een persoon met ADHD kan zijn op het functioneren van het gezin.

Individuele behandeling

Binnen een individueel cognitief gedragstherapeutisch gesprekscontact (praktisch en pragmatisch van aard) wordt gewerkt aan het uitbreiden van het gedragsrepertoire, het probleemoplossend vermogen en het zelfbeeld.

Medicatie

Biologische beïnvloeding van de klachten met medicatie. Bij de start van de behandeling worden gewicht, lengte en bloeddruk gemeten. Ieder halfjaar wordt dit gecontroleerd door de psychiater. Bij de controles worden de effecten en bijwerkingen besproken. Bij de behandeling met medicijnen is het evenwicht tussen effectiviteit en bijwerkingen erg belangrijk.

Nazorg

De medicamenteuze behandeling kan worden overgedragen aan de huisarts, wanneer een stabiele fase is bereikt.

Verwijzen

Indien nodig, wordt verwezen naar een eerstelijns psycholoog of andere GGZ-instellingen.