ADHD

behandelprogramma

ADHD is een afkorting voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In Nederland noemen we het aandachttekortstoornis met hyperactiviteit. ADHD gaat gepaard met het onvermogen om de aandacht vast te houden of te concentreren. Volwassenen met ADHD zijn vaak snel afgeleid. Daarnaast kan er sprake zijn van hyperactiviteit, druk gedrag en of impulsiviteit.

Door de klachten van aandacht tekort, hyperactiviteit en impulsiviteit ontstaan er vaak problemen op het gebied van werk/studie, sociale contacten, hobby’s/vrije tijd, binnen het gezin of tijdens andere activiteiten. De negatieve ervaringen kunnen het zelfbeeld en het zelfvertrouwen ernstig ondermijnen.
ADHD geeft een verhoogde kans op een verstoorde ontwikkeling; bij 20% van de kinderen ontstaat crimineel gedrag of verslaving in de loop van het leven.

Een groot deel van de kinderen presteert op school niet naar vermogen. Velen ontwikkelen een laag zelfbeeld ten gevolge van weinig complimenten en veel gewaarschuwd en gecorrigeerd worden. Vroegtijdige onderkenning is daarom relevant, maar ook op latere leeftijd kan behandeling bijdragen aan minder problemen in het dagelijks functioneren.

Bijkomende problemen

  • bewegingsstoornissen
  • stoornissen van de conditioneerbaarheid
  • leerstoornissen
  • emotionele problemen of labiliteit
  • relationele problemen
  • slaapstoornissen

Patiëntenvereniging: Balansdigitaal

Informatie over vergoedingen van medicatie kunt u vinden op: Steunpunt ADHD