Cliëntenraad

Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

De Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie heeft een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van de cliënten van de praktijk zo goed mogelijk probeert te behartigen.  Hiermee geeft de praktijk uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit (ex)cliënten van de praktijk en familieleden van cliënten.


Waarom een cliëntenraad?

De praktijk heeft een cliëntenraad omdat het belangrijk is dat (ex)cliënten meedenken en meepraten over de zorg die de praktijk biedt. Op die manier kan het zorgaanbod zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de cliënten worden afgestemd. Daarnaast hebben cliënten wettelijk het recht om mee te praten over het beleid dat zorginstellingen voeren.


Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft verschillende taken en activiteiten:

 • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
 • Adviseren van en overleggen met de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.
 • Bewaken van de kwaliteit van de zorg.
 • Volgen van regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en cliëntenparticipatie.
 • Contact onderhouden met de cliënten van de praktijk om op de hoogte te blijven van wat er onder hen leeft.
 • Meewerken aan projecten en onderzoeken.
 • Inspraak bevorderen.

Daarnaast geeft de cliëntenraad voorlichting over:

 • Klachtenbehandeling.
 • Rechten en plichten van de cliënt.
 • Zelfhulpgroepen.
 • Het beleid van de praktijk.
 • Regionale en landelijke cliëntenorganisaties.

Contact opnemen met de cliëntenraad?

Dat kan via het secretariaat van de praktijk op het nummer 0578 - 760040.


Cliëntenraad: iets voor u?

Om u als cliënt goed te kunnen vertegenwoordigen vraagt de Cliëntenraad ook uw medewerking. Zij staat open voor al uw opmerkingen, suggesties en persoonlijke ervaringen met de praktijk. Maar ook begroeten wij u graag als lid van de Cliëntenraad. U moet daarvoor wel wat tijd kunnen en willen vrijmaken voor vergaderingen en overleg.

De praktijk zorgt voor ondersteuning op het gebied van vergaderruimte, kopieermogelijkheden etc. Eventuele onkosten worden vergoed.