Ketenpartners en samenwerking in de regio.

De praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie  werkt samen met zogenaamde ketenpartners waarbij het doel is dat de client de juiste zorg krijgt. Dit houdt in dat we goed kijken welke zorg iemand nodig heeft en wie dat kan bieden.
Dit start bij de huisarts met preventie, vervolgens de praktijk odnersteuner (POH-GGZ) met eventueel e-health modules. De volgende stap is basis GGZ, gevolgd door specialistische GGZ.
Hierin kan dan weer een onderverdeling wordengemaakt in poliklinisch, deeltijd en klinisch.
Voor meer praktische en pragmatische zaken zoals problemen met werk, financien en huisvesting is algemeen maatschappelijk de aangewezen instantie. Met onderstaande zorgverleners wordt samen gewerkt.
We werken vanuit het motto; zo veel zorg als nodig is en zo weinig zorg als kan. dat betekent dat we vrij flexibel kunnen op- en afschalen. 
Wanneer u de behandeling heeft afgerond, kunnen wij u met een terugvalpreventieplan en een adviesbrief terugverwijzen naar uw huisarts danwel de praktijk ondersteuner.
Wanneer meer zorg nodig is, overleggen we met onze ketenpartners over intensieve vorm van zorg zoals bijvoorbeeld een deeltijd of tijdelijke opname. Wanneer dit aan de orde is, zullen wij steeds garant staan voor het nazorg traject.

 

Psychiaters:

Mevr. S. Bota, Zwolle, 038-4219500
Psychologen:

Mevr.B. Loonstra, Zwolle, 06-14047618

Dhr. N. Schneider, Vorchten, 06-42709960
Psychotherapeuten:

Dhr. B. Jonkers, Zwolle, 06-83218187
 
Relatietherapie

Mevr. R. de Goeij, Zwolle, 06-57546081

Verian Heerde: 0900-9255
Psychomotorische therapie:

Dhr. en mevr. van der Meijden, Epe.
www.belloods.nl
0578-611255
Centrum Jeugd en Gezin:

Heerde: 0578 - 72 00 01

Epe:  0578 - 72 00 00
Maatschappelijk Werk:

Verian
0900-9255
  GGZ instellingen:

Dimence Zwolle & GGNet Apeldoorn
Karakter Zwolle & Apeldoorn

Creatieve therapie:

Mevrouw C. de Vries, Heerde
www.claarheid.nl
0578 - 693 086

Internettherapie:

www.mirro.nl

Huisartsen en de praktijk ondersteuners POH-GGZ.