Organisatie en samenwerking

Missie

De praktijk voor psychiatrie en psychotherapie stelt zich tot doel hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg te bieden aan mensen die last hebben van een psychiatrische stoornis of die een stoornis dreigen te ontwikkelen. De cliënt staat in de zorg centraal. Ons primaire streven is volledig herstel van symptomen en functioneren en waar dit niet haalbaar blijkt te zijn, acceptatie en integratie hiervan. Wij streven naar een zo’n groot mogelijke participatie van de cliënt in zijn behandeling en de evaluatie daarvan. Cliëntgericht, persoonlijke benadering en korte lijnen zijn kenmerken waar wij voor staan.
Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden.
 

Visie

Binnen de Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie staat de cliënt centraal. Dit blijkt uit een zo’n groot mogelijk betrokkenheid van de cliënt bij zijn of haar behandeling. Wij willen hierbij informatief, betrokken, open en voorwaardenscheppend zijn.

 

Op deze pagina's vindt u verder informatie over de cliëntenraad en ketenpartners terug.