zondag, 4 juli 2021

Vacature Psychomotorisch Therapeut

Vacature basis Psychomotorisch Therapeut Kind en Jeugd / volwassenen.

De Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie in Heerde is een kleinschalige GGZ instelling met WTIZ erkenning. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostiek, onderzoek, advies en behandeling van psychiatrische stoornissen bij jongeren en volwassenen.  Wij bieden zowel Generalistische basis GGZ als Specialistische GGZ. Voor de volgende aandoeningen bieden wij zorgprogramma’s; angst, stemming, autisme, ADHD, somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Qua behandeling bieden wij Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, Psychomotorische Therapie en Farmacotherapie, zowel individueel als ook in groepsverband. Wij werken in een team met een psychiater, (GZ)-psychologen, een orthopedagoog en vaktherapeuten (PMT).

Wij zijn op zoek naar een psychomotorisch Therapeut voor 32 uur per week.

Binnen de Praktijk werken wij met de Generieke Module Vaktherapiie. In de behandeling wordt gewertk met transdiagnostsche factoren.  Je werkzaamheden bestaan uit het  gezamenlijk uitvoeren van intakegesprekken (met een Regiebehandelaar)
Na de intake en eventueel onderzoek wordt de indicatie voor PMT wordt in multidiciplinair teamoverleg besproken. Jij draagt hierin bij aan de indicatiestelling.  Wie bieden zowel individuele als groepspsychomotirsche therapie. De praktijk beschikt over goede faciliteiten en ruimtes om je vak goed uitte kunnen oefenen.
Je voert behandelingen uit in zowel de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Behandelingen worden zelfstandig uitgevoerd, waarbij je zo nodig terug kunt vallen op het team. Wekelijks is er multidisciplinair teamoverleg.
Wij bieden de mogelijkheid om supervisie te ontvangen van een van de Psychmotrisch Therapeuten.  Tenslotte behoren ook externe contacten met de verwijzers, zoals huisartsen en Centra voor Jeugd en Gezin tot de taken.

Functie-eisen
Wij vragen: een afgeronde opleiding tot Psychomotrisch Therapeut.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een gevarieerde en afwisselende baan in een dynamische en jonge organisatie met veel ruimte om te leren en eigen initiatief te ontplooien. De organisatie kent een informeel karakter en kenmerkt zich door het werken met korte lijnen. Wij passen de CAO GGZ toe. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. De functie is ingedeeld in FWG-55.

Voor jouw ontwikkeling bieden we een programma aan met onder andere:

 • Intern opleidingsprogramma en vrij te besteden opleidingsbudget.
 • Indien gewensd; supervisie door een van de Psychomotrisch Therapeuten met de volgende onderwerpen:
  • diagnostiek.
  • behandeling
  • groepstherapie
  • persoonlijke ontwikkeling en refelctie op eigen functioneren
 • externe intervisie.
 • maandelijks een referaat door een van de behandelaren.

Geïnteresseerd?
Je kunt reageren via een e-mail, waarin je de motivatie kunt toelichten en nader ingaan op onze functie- en opleidingseisen. Deze brief, vergezeld door jouw CV, kun je richten aan: w.hagedoorn@praktijk-hagedoorn.nl

Voor vragen rondom de sollicitatie procedure kun je terecht bij Wolter Hagedoorn, bestuurder & psychiater, telefoon 0578-760040.

Het opvragen van referenties kan deel uit maken van het selectieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

terug naar overzicht