maandag, 10 februari 2020

Kwaliteitsstatuut zichtbaar op de website

Per 1 januari treedt het zogenaamde kwaliteitsstatuut in werking. In dit statuut staat de route beschreven die een cliënt doorloopt vanaf de aanmelding tot en met de afronding van behandeling. Dit door de praktijk aangeboden kwaliteitsstatuut is beoordeeld en goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Op de website vindt u het complete kwaliteitsstatuut waarmee u zicht krijgt op het te doorlpen proces van aanmelding, intake, advies, behandeling en afronding. Het kwaliteitsstatuut is geactualiseerd naar de nieuwe eisen van 2020 en is wederom goedgekeurd door Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Kwaliteitsstatuut_2020.pdf

terug naar overzicht