Kwaliteit en effectiviteit:

De kwaliteit en effectiviteit van de behandeling wordt gemeten via de zogenaamde ROM-procedure:

ROM staat voor Routine Outcome Measurement en is volledig geïmplementeerd in de praktijk.
Met een respons percentage van 64 % in 2017 scoort de praktijk ruim boven het landelijk gemiddelde van 48 %.
De praktijk maakt bij het ROMMEN gebruik van Telepsy en Infinitcare. Voor volwassenen en ouderen wordt met de OQ-45 de ROM gedaan, bij kinderen met de SDQ-O.
De praktijk bereikt met haar behandelingen een Delta T score van 10.6 versus een landelijk gemiddelde van 9.1. De delta T score is een maat voor behandeleffect.
De praktijk heeft een respons 66 % versus een landelijke respons van 37 %. Hoe hoger de respons, des te betrouwbaarder de uitkomsten.

Ook wordt een permanente CQI meting, een cliënt tevredenheidsmeting gedaan.
Met een respons van 70 % behaalt de praktijk een score van een 8.6. Dit afgezet tegen een landelijke respons van 13 % met een score van 8.1.