Kwaliteit, effectiviteit en tevredenheid:

Binnen de praktijk proberen we het effect van de behandeling zo goed mogelijk te volgen door deze te meten. Dit gebeurt door middel van het afnemen van vragenlijsten. Aan het begin van de behandeling vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Voor volwassenen is dat de OQ-45 en voor de jeugd is dat de SDQ-O, ingevuld door de ouders. Uw behandelaar zal de uitslagen hiervan met u doornemen en desgewenst ook aan u toesturen. De metingen zijn aan het begin en het eind van de behandeling. Tussendoor kan op indicatie, bijvoorbeeld bij stagnatie in de behandeling, het behandeleffect gemeten worden.
In onderstaande bestanden vindt u de vragenlijst waarmee het effect van de behandeling gemeten wordt en ook een toelichting van de betekenis van de verschillende schalen van de OQ-45; deze vragenlijst wordt bij volwassenen afgenomen.

 OQ-45 vragenlijst toelichting:  Toelichting OQ 45
 OQ 45 vragenlijst voortgang behandeling: OQ-45 vragenlijst

In onderstaand bestand vind u de vragenlijst SDQ-O; de vragenlijst om het effect van de behandleing bij kinderen te meten. SDQ staat voor Strentgh and Difficulites Questionaire.
 SDQ-O vragenlijst: SDQ

Resultaten met betrekking tot effectiviteit:
De praktijk heeft over heel 2020 een responspercentage op de effectmeting behaald van 61 %.
Het grootste herstel (45 %) vindt in het eerste jaar van de behandeling plaats; het herstel in de tijd er na neemt geleidelijk aan steeds verder af.
Duiding: in gezamenlijk overleg zullen we, met name na het eerste jaar van behandeling,met elkaar steeds de vraag moeten stellen en beantwoorden wat de meerwaarde en toegevoegde waarde is van langer door behandelen.

Resultaten met betrekking tot de cliënttevredenheid:
De praktijk krijgt over heel 2020 een gemiddeld een rapport cijfer 8.4  ten opzicht van een landelijk gemiddelde van 8.3.
Duiding: cliënten lijken dus meer tevreden te zijn over een behandeling bij onze praktijk ten opzicht van het landelijk gemiddelde..
De praktijk heeft als gevolg van deze uitkomsten het item "keuzevrijheid betrokkene naasten" als aandachtspunt geformuleerd voor 2019.  Elke cliënt mag, indien zij dit zelf wensen, mensen uit hun eigen naasten omgeving betrekken bij de behandeling. Door deze extra aandacht is score nu verhoogd naar een 4.1.

De cliënttevredenheid wordt gemeten met de CQ-index; CQ staat voor Consumer Quality.
Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. 

Resultaten - Cliëntervaringen 2020: in 2020 vulden 387 (responspercentage 73 %) cliënten de CQ-index in.

Onze scores:

Bejegening: 4.7
Bereikbaarheid behandelaar: 4.6
Samen beslissen: 4.1
Mogelijkheid betrekken familie of naasten: 4.2
Uitvoering behandeling: 4.2
Keuzevrijheid: 4.3
Informatie over medicijnen: 4.3
Bespreken vragenlijsten: 4.4
Rapportcijfer (0-10): 8,4

Duiding:
Over het algemeen zijn de scores gelijk gebleven ten opzicht van 2019. Soms eentiende meer en soms eentiende minder. Cliënten lijken tevreden te zijn over de onze bejegening en bereikaabrheid, beschikbaarheid. Met name het punt van het samen beslissen over welke behandeling en het betrekken van naasten blijven naast de kwaliteit en uitvoering van de behandeling aandachtsputen voor 2021.

Vul hier uw clienttevredenheid voor volwassenen  in:

Vul hier de cliënttevredenheid in voor de jeugd: