Verwijsindex

De Praktijk neemt deel aan de Verwijsindex:  De Verwijsindex bevordert dat instanties samenwerken in plaats van langs elkaar heen werken.
Hulpverleners die bij een bepaalde jongere betrokken zijn, worden geïnformeerd wanneer dezelfde persoon bij een samenwerkende ketenpartner in het bestand zit.
Daarnaast worden activiteiten van verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd en bewaakt.

Verwijsindex informatie voor jongeren

Verwijsindex informatie voor ouders en verzorgers