Toestemming voor diagnostiek en behandeling

Op deze pagina vindt u informatie over de vereiste toestemming voor diagnostiek en behandeling bij kinderen.
Hoe zit het met toestemming voor behandeling bij kinderen.pdf

Voor het traject van onderzoek, advies en behandeling kan starten hebben wij hiervoor uw toestemming nodig.
Hier vindt u het formulier om toestemming te verlenen voor onderzoek, advies en behandeling.
Toestemmingsverklaring onderzoek en behandeling kind.pdf

Wilt u dit ingevuld aan ons op sturen?