Zorgmodule behandeling

bij gedragsproblemen

In de internationale literatuur wordt het agressieve en oppositionele gedrag van gedragsgestoorde kinderen en adolescenten beschreven in termen van een chronische ziekte. Dit betekent dat men daarmee in de behandeling van gedragsgestoorde kinderen rekening dient te houden. Een eenmalige therapie zal onvoldoende zijn, omdat men weet dat de problemen zich van tijd tot tijd zullen manifesteren. De behandeling dient op verschillende fronten tegelijk te worden ingezet en moet rekening houden met de beperkingen van zowel de jongere als van het gezin.

Een ernstige gedragsstoornis is dikwijls moeilijk te behandelen, omdat het kind vaak weinig besef heeft van de problemen en de schuld dikwijls bij anderen legt. Tijdelijke opvang door derden, zoals logeermogelijkheden, buitenschoolse opvang en dergelijke kunnen ouders ontlasten en hen de kans geven hun zware taak vol te houden.

Medicatie wordt bij gedragsstoornissen toegepast als er sprake is van acute situaties om gevaar af te wenden, een chronische situatie (om patronen te doorbreken) of co-morbiditeit. Wij bieden ambulante behandelingen, en kunnen doorverwijzen voor (dag)klinische behandeling in de regio.

Psycho-educatie
Psycho-educatie: informatie en uitleg geven over de diagnose, prognose, behandelmogelijkheden en beloop en dergelijke.

Ouderbegeleiding
Door middel van onder andere gedragstherapeutische interventies en adviezen worden de ouders of verzorgers handvatten aangereikt om gedragsverandering bij hun kind te bewerkstelligen.

Systeemtherapie
Systeemtherapie: het versterken van de krachten binnen het gezin, een relatie of bij een individu, middels systeemtheoretische interventies. Het streven is te bereiken dat de betrokkenen hun problemen, zichzelf en hun relatie met anderen anders gaan zien en daarmee anders met elkaar communiceren, op elkaar reageren en met elkaar omgaan.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie: communicatieve behandelvorm die uitgaat van de veronderstelling dat emoties en gedrag grotendeels het product zijn van overtuigingen en dat cognitieve en gedragsmatige interventies daarom veranderingen in gedachten, gevoelens en gedrag kunnen bewerkstelligen.

Sociale-vaardigheidstraining
Sociale vaardigheidstraining, gericht op het aanleren en oefenen (trainen) van sociale vaardigheden onder andere met behulp van gedragstherapeutische principes.

Groepstherapie
Centraal staan probleemerkenning, sociale probleemoplossing, uitbreiding van het gedragsrepertoire, emotieregulatie, om zodoende het kind toe te rusten met vaardigheden om alledaagse problemen beter aan te kunnen.

Medicatie
Medicamenteuze behandeling: biologische beïnvloeding van de klachten en/of gedragskenmerken.

Nazorg

De medicamenteuze behandeling kan worden overgedragen aan de huisarts, wanneer een stabiele fase is bereikt.

Verwijzen

Indien nodig, wordt verwezen naar eerstelijns-orthopedagoog of -psycholoog, Bureau Jeugdzorg, andere GGZ-instelling et cetera.