Depressie

behandelprogramma

Een depressie kan zich bij kinderen op verschillende manieren manifesteren. Over het algemeen is een depressie een toestand waarbij de stemming verlaagd is en het vermogen om te genieten is afgenomen. Bij kinderen kan de stemming ook prikkelbaar zijn.

Depressie kan gepaard gaan met vermoeidheid, lusteloosheid, aandacht en concentratieproblemen en moeite met het nemen van beslissingen. Zowel gevoelens van vertraging als van opgejaagd zijn komen voor. Het slapen kan verstoord zijn met in – en doorslaap problemen of een toegenomen behoefte aan slaap. De eetlust kan toe of afgenomen zijn. Soms is de depressie dermate ernstig dat dit gepaard gaat met suïcidale gedachten.

Dysthymie wordt beschouwd als een minder ernstige stemmingsstoornis dan depressie, maar kan door het chronisch verloop ook ernstige gevolgen hebben. Het kan ook voor komen dat ‘bovenop’ een dysthyme stoornis een depressieve stoornis voor komt; er wordt dan gesproken van een dubbele depressie.

De gemiddelde duur van een depressieve stoornis is ongeveer negen maanden, terwijl die voor een dysthyme stoornis kan oplopen tot vier jaar. Vanwege de lange duur en het risico op herhaling van depressieve episodes, houden depressies in de kindertijd en adolescentie ernstige risico’s in voor de verdere psychosociale ontwikkeling.

Bijkomende problemen

Bij kinderen:

  • neiging tot afweer van depressieve gevoelens
  • gedragsstoornissen
  • leerproblemen
  • somatoforme klachten (lichamelijke klachten zonder lichamelijke oorzaak)

Bij adolescenten:

  • depressie wordt vaak afgeweerd en overdekt met stoer
  • onafhankelijk lijkend gedrag
  • drugs- of alcoholmisbruik
  • spijbelgedrag
  • seksueel promiscue gedrag

Wij werken conform de standaarden en generieke modules van het kwaliteitsnetwerk GGZ. Hieronder vind u de standaard depressie:

GGZ standaard depressie