Zorgmodule diagnostiek

Algemene diagnostiek
Tijdens de intake worden de klachten, symptomen en beperkingen in kaart gebracht. Dit gebeurt in een gesprek met ouders en kind. Ook kunnen vragenlijsten afgenomen worden. Het is belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen over en van het kind, van de ouders en eventueel de school. Daarnaast is het belangrijk om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van het kind tot nu toe. Hiervoor wordt een ontwikkelingsanamnese afgenomen. De resultaten van de onderzoeken worden besproken in een multidisciplinair team en teruggekoppeld in een adviesgesprek.

Aanvullende diagnostiek
Indien nodig, wordt een sterkte-zwakteanalyse gemaakt van de cognitieve capaciteiten (intelligentie onderzoek), de neurologische functies of de persoonlijkheidsontwikkeling, door middel van een psychologisch onderzoek.

Psychiatrische diagnostiek
Bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals autsime kan jeugdpsychiatrisch onderzoek een aanvullende rol spelen in het geheel van het onderzoek. In dit 1 op 1 onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling (taal en spraak, motoriek, aandacht en concentratie, sociaal emotionele ontwikkeling) en vaardigheden van het kind.

Somatische diagnostiek (op indicatie)
Wanneer een vermoeden bestaat van achterliggende lichamelijke oorzaken, wordt verwezen voor somatisch (lichamelijk) onderzoek door een kinderarts.