Zorgmodule behandeling

bij ASS

Psycho-educatie
Er wordt informatie gegeven over de diagnose en bijkomende problematiek aan ouders en/of de jongere zelf. Bij psycho-educatie wordt duidelijk wat ASS werkelijk inhoudt, wat de mogelijkheden voor behandeling zijn, wat het toekomstperspectief voor het kind is en wat de invloed van een kind met ASS kan zijn op het functioneren van het gezin.

Ouderbegeleiding
Door middel van onder andere gedragstherapeutische interventies en adviezen worden de ouders of verzorgers handvatten aangereikt om gedragsverandering bij hun kind te bewerkstelligen.

Sociale vaardigheidstraining
Gedragstherapeutische behandeling van de jongere zelf, individueel danwel groepsgewijs, waarbij wordt gewerkt volgens de methode van sociale vaardigheidstraining. Het gedragsrepertoire wordt uitgebreid, het probleemoplossend vermogen vergroot en er wordt gewerkt aan het zelfbeeld.

Individuele behandeling
Het kind of de jongere zelf wordt vaardigheden aangeleerd om zijn handicap een plaats te geven in zijn leven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een werkmap volgens het protocol ‘Ik ben speciaal’.

Medicatie
Biologische beïnvloeding van de klachten met een medicament. Bij de start van de behandeling worden gewicht, lengte en bloeddruk van het kind gemeten. Bij de controles, door de psychiater  worden de effecten en bijwerkingen besproken. Bij de behandeling met medicijnen is het evenwicht tussen effectiviteit en bijwerkingen erg belangrijk.

Nazorg

De medicamenteuze behandeling kan worden overgedragen aan de huisarts, wanneer een stabiele fase is bereikt.

Verwijzen

Indien nodig, wordt verwezen naar een eerstelijns orthopedagoog of -psycholoog, Bureau Jeugdzorg, andere GGZ-instelling et cetera.