Zorgmodule diagnostiek

Algemene diagnostiek
Tijdens de intake worden de klachten, symptomen en beperkingen in kaart gebracht. Dit gebeurt in een vraaggesprek en door middel van vragenlijsten. Het is belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen over en van het kind, van de ouders en eventueel de school. Daarnaast is het belangrijk om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van het kind tot nu toe. Hiervoor wordt een ontwikkelingsanamnese afgenomen. De resultaten van de onderzoeken worden besproken in een multidisciplinair team en teruggekoppeld in een adviesgesprek.

Aanvullende diagnostiek
Indien nodig, worden de klachten op een gestandaardiseerde wijze in kaart gebracht, door middel van vragenlijsten of persoonlijkheidsonderzoek.

Psychiatrische diagnostiek
Wanneer het diagnostisch beeld niet helder is, wordt nadere diagnostiek gedaan door de kinder- en jeugdpsychiater. Dit kan door middel van spel en/of praten.

Somatische diagnostiek:
Wanneer er een vermoeden bestaat van achterliggende lichamelijke oorzaken, wordt verwezen voor somatisch (lichamelijk) onderzoek door een kinderarts.