Zorgmodule diagnostiek

Diagnostiek en medicamenteuze behandeling door huisarts
Wanneer de diagnose bekend is en slechts medicamenteuze behandeling nodig is, kan de huisarts worden geadviseerd over de mogelijkheden om zelf medicamenteuze behandeling te starten of voort te zetten.

Algemene diagnostiek
Tijdens de intake, uitgevoerd door een psychiater en psycholoog of orthopedagoog worden de klachten, symptomen en beperkingen in het functioneren in kaart gebracht. Dit gebeurt in een gesprek met ouders en kind. Tevens kunnen vragenlijsten worden afgenomen. Het is belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen over en van het kind, van de ouders en eventueel de school. Daarnaast is het belangrijk om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van het kind tot nu toe. Hiervoor wordt een ontwikkelingsanamnese afgenomen.

Aanvullende diagnostiek:
Indien nodig wordt een sterkte zwakte analyse gemaakt van de cognitieve capaciteiten (intelligentie onderzoek), de neurologische functies en of de persoonlijkheidsontwikkeling door middel van een psychologisch onderzoek.

Psychiatrische diagnostiek
Bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD kan jeugdpsychiatrisch onderzoek een aanvullende rol spelen in het geheel van het onderzoek. In dit 1 op 1 onderzoek wordt gekeken naar de ontwikkeling (sociaal emotioneel / taal en spraak / motoriek aandacht en concentratie / etc) en vaardigheden van het kind.

Somatische diagnostiek:
Wanneer een vermoeden bestaat van achterliggende lichamelijke oorzaken, wordt verwezen voor somatisch (lichamelijk) onderzoek door een kinderarts.

De resultaten van de onderzoeken worden besproken in een multidisciplinair team en teruggekoppeld in een adviesgesprek. Hiervan wordt een verslag aan u overhandigt.