Zorgmodule behandeling

bij ADHD

Psycho-educatie
Er wordt informatie gegeven over de diagnose en bijkomende problematiek (folders, artikelen, boeken en websites) aan ouders en/of de jongere zelf. Bij psycho-educatie wordt duidelijk wat ADHD inhoudt, wat de mogelijkheden voor behandeling zijn, wat het toekomstperspectief voor het kind is en wat de invloed van een kind met ADHD kan zijn op het functioneren van het gezin.

Ouderbegeleiding
Door middel van onder andere gedragstherapeutische interventies en adviezen worden de ouders of verzorgers handvatten aangereikt om gedragsverandering bij hun kind te bewerkstelligen.

Gedragstherapeutische behandeling kind/ jongere
Gedragstherapeutische behandeling van de jongere zelf, individueel of groepsgewijs, waarbij wordt gewerkt volgens de methodiek van sociale vaardigheidstraining of emotie- en gedragsregulatie. Het gedragsrepertoire wordt uitgebreid, het probleemoplossend vermogen vergroot en er wordt gewerkt aan het zelfbeeld.

Medicatie
Biologische beïnvloeding van de klachten met een medicament. Bij de start van de behandeling worden gewicht, lengte en bloeddruk van het kind gemeten. Ieder halfjaar wordt dit gecontroleerd door de psychiater. Bij de controles worden de effecten en bijwerkingen besproken. Bij de behandeling met medicijnen is het evenwicht tussen effectiviteit en bijwerkingen erg belangrijk.

Nazorg

De medicamenteuze behandeling kan worden overgedragen aan de huisarts, wanneer een stabiele fase is bereikt.

Verwijzen

Indien nodig, wordt verwezen naar een eerstelijns orthopedagoog of -psycholoog, Bureau Jeugdzorg, andere GGZ-instelling et cetera.