Psychotherapie

In de folder die u aan de linkerkant kunt downloaden worden de verschillende vormen van psychotherapie beschreven. Binnen onze praktijk wordt vooral gewerkt met kortdurende inzichtgevende psychotherapie.

Wat is psychotherapie?