Psychomotorische therapie

Wat is psychomotorische therapie (PMT)?
PMT is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals angst, somberheid, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich op wat uw lichaam aangeeft en op welke manier dit samenhangt met uw gedachten en gevoelens. Op lichamelijk gebied wordt er aandacht besteed aan: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Wat is Psychomotorische Therapie?

Hoe werkt een psychomotorisch therapeut?
Tijdens een intake onderzoekt een psychomotorisch therapeut de aard en oorzaak van uw klachten. Aan de hand van de diagnose en uw hulpvraag wordt een behandelplan gemaakt. Een psychomotorisch therapeut hanteert een ervaringsgerichte werkwijze en maakt gebruik van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. Zo leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragingen te herkennen.

Het werkterrein van PMT:
Het werkterrein van de psychomotorisch therapeut ligt op hetzelfde gebied als dat van een psycholoog. Een psychomotorisch therapeut is een professional die mensen met psychische problemen behandelt. Het verschil met een psycholoog is dat deze vooral gesprekken voert en dat binnen de PMT vooral ook praktisch geoefend wordt. In de PMT worden (bewegings-/ lichamelijke) activiteiten gecreëerd waarin het ontdekken en ervaren centraal staat.

Binnen PMT wordt gekeken hoe men met zichzelf, met anderen, met de opdrachten en de materialen omgaat.

Doel PMT:
Het doel van PMT is het tot stand brengen van een gedragsverandering en daarmee het verminderen of wegnemen van klachten. Dit kan bereikt worden door probleemsituaties anders te benaderen en/of door acceptaties van beperkingen of het aanleren van nieuwe vaardigheden. PMT richt zich op actuele situaties en daarmee verbonden gedragspatronen of conflicten, echter kan er ook aandacht besteed worden aan gebeurtenissen uit het verleden. PMT is geschikt voor alle leeftijden en kan zowel individueel als met partner of in een groep gegeven worden.

Vergoeding:
De vergoeding van PMT verloopt via de zorgverzekeringswet.

Meer informatie:
www.nvpmt.nl

Zie voor een instructiefilmpje deze link: PMT in beeld

Klik voor meer informatie over runningtherapie op de volgende link RUNNINGTHERAPIE