Ouderbegeleiding

Wat is ouderbegeleiding?
De problemen van uw kind kunnen ook gevolgen hebben voor uw relatie met het kind, uw rol als opvoeder/verzorger en uw gezin. In de ouderbegeleiding wordt aandacht besteed aan de vragen die u hierbij heeft: waar het gedrag van uw kind vandaan komt, hoe u en andere gezinsleden het beste met het gedrag om kunnen gaan en welke ondersteuning u misschien nodig heeft van uw omgeving of anderen.

Tijdens de eerste gesprekken zal de ouderbegeleider vooral aandacht besteden aan uitleg over de problemen van uw kind en uw vragen. Afhankelijk van de problematiek en uw hulpvraag wordt er in samenspraak een frequentie afgesproken die kan variëren van 1 maal per 2 weken tot 1 maal per 6 weken.

Voor wie?
Voor ouders van alle kinderen die in de praktijk in behandeling zijn.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Informatie aan ouders over het probleem.
  • Wat is er aan de hand?
  • Wat kan er aan gedaan worden?
  • Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het kind, thuis en op school?

Vaak wordt er ook een adviesgesprek met school en ouders ingepland op de praktijk om zo ook de leerkracht te informeren over de problematiek van het kind en de speciale aanpak die nodig is bij het kind.

Het hebben van een 'speciaal' kind betekent vaak dat er thuis ook een speciale aanpak nodig is. Eerst wordt gekeken welke situaties moeilijk zijn (bijvoorbeeld het op tijd naar school gaan). Vervolgens wordt samen met de ouders nagedacht over hoe deze situaties aangepakt kunnen worden, vanuit de problematiek van het kind, zodat er minder problemen thuis zijn. Er wordt gekeken of bepaalde opvoedingsvaardigheden specifiek geoefend moeten worden. Er wordt veelal gewerkt met huiswerk, waarbij ouders de opdracht krijgen bepaalde situaties met hun kind(eren) te oefenen.

Als ouders gescheiden zijn en het kind bij beide ouders (deels) woont is het van belang dat de ouders proberen dezelfde aanpak te gebruiken.

Doel?
Ouders leren hoe ze om moeten gaan met hun kind, zodat de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk kan verlopen.