Zelfbeeldgroep

Binnen de zelfbeeldgroep wordt gewerkt aan het beter leren kennen van jezelf. Thema’s die naar voren komen zijn: het positiever kijken naar en oordelen over jezelf, je meer zelfverzekerd gedragen en steviger in je schoenen staan.

De groep werkt met een werkboek, waarbij het vinden en inprenten van positieve eigenschappen via verschillende methodieken de hoofdrol heeft. Thema’s die daarnaast aan bod komen zijn: omgaan met perfectionisme, kritiek, complimenten en verwachtingen van jezelf en anderen.

De groep bestaat uit vrouwen tussen de 20 en 35 jaar. De groep wordt één keer per twee weken gehouden. Het maximaal aantal deelnemers aan de groep is acht, het minimale aantal is vijf deelnemers.

Vrouwen die de wens hebben om een positievere kijk op zichzelf te ontwikkelen kunnen deelnemen aan deze groep.