Persoonlijke ontwikkeling

Zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering, je eigen grenzen aanvoelen en leren aangeven; het opkomen voor je eigen wensen, gevoelens en verlangens zijn thema’s die in de groep voor persoonlijke ontwikkeling aan bod komen.

De groep wordt geleid door een psychomotorisch therapeute en een psychotherapeut. Vooral door (met elkaar) te oefenen in een veilige omgeving kan ervaring opgedaan worden met nieuw gedrag.

Indicatie voor deelname zijn vrouwen van middelbare leeftijd die in hun relaties aanlopen tegen het feit dat zij onvoldoende zichzelf durven te zijn en zich of afhankelijk of vermijdend opstellen wat ten koste gaat van een stuk autonomie en eigenheid.

De groep wordt gehouden op de vrijdagmiddag, een keer per twee weken, van 13.30 tot 15.30 uur. Maximaal 8 deelnemers.