Vaardigheidstraing

Voor kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar is het mogelijke om binnen de praktijk deel te nemen aan een groepstraining. Belangrijke thema's die onder andere binnen deze training aan bod komen zijn:

  • voor jezelf opkomen;
  • zelfvertrouwen;
  • weerbaarheid;
  • omgaan met spanning;
  • uiten emoties;
  • impulsregulatie;
  • samenwerken.

Er wordt voor ieder kind gekeken welke doelen voor hem of haar van belang zijn. Door middel van activiteiten, spelletjes, rollenspelen en gesprekken wordt gewerkt aan de verschillende doelen.

De training is wekelijks (tien tot elf keer) en de kinderen krijgen elke week wat opdrachten voor thuis mee om te maken. Aan de ouders wordt na afloop van iedere bijeenkomst een email gestuurd met tips en handvatten voor thuis. Daarnaast zal er gedurende de training twee keer een gesprek met ouders zijn over de ontwikkeling en voortgang van hun kind. De groepen bestaan uit vier tot zes kinderen.

De groep wordt gegeven door twee trainers: een psychomotorisch therapeut en een orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog.