Assertiviteitsgroep

In een groepsproces wordt actief gewerkt aan leren assertief op te treden, wat onder andere inhoudt: het aanleren van grenzen aangeven, bij je standpunt blijven, je mening geven, omgaan met kritiek, herkennen en verwoorden van gevoelens en je meer zelfverzekerd voelen in sociale situaties.

Vooral door (met elkaar) te oefenen in een veilige omgeving kan ervaring opgedaan worden met nieuw gedrag, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen. Als leidraad wordt een werkmodule gebruikt.

De groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen tussen de 20 en 60 jaar. De groep wordt één keer per twee weken gehouden. Het maximale aantal deelnemers aan de groep is acht, het minimale aantal is vijf deelnemers.

Iedereen die moeite heeft om voor zichzelf op te komen, wat ten koste gaat van eigen wensen, verlangens en behoeften, kan deelnemen aan deze groep.