Effectmeting en resultaten

Binnen de praktijk proberen we het effect van de behandeling zo goed mogelijk te volgen door deze te meten.
Dit gebeurt door middel van het afnemen van vragenlijsten. Aan het begin van de behandeling vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Voor volwassenen is dat de OQ-45 en voor de jeugd is dat de SDQ-O, ingevuld door de ouders.
Uw behandelaar zal de uitslagen hiervan met u doornemen en desgewenst ook aan u toesturen. De metingen zijn aan het begin en het eind van de behandeling. Tussendoor kan op indicatie, bijvoorbeeld bij stagnatie in de behandeling, het behandeleffect gemeten worden.

In onderstaande bestanden vindt u de vragenlijst waarmee het effect van de behandeling gemeten wordt en ook een toelichting van de betekenis van de verschillende schalen van de OQ-45; deze vragenlijst wordt bij volwassenen afgenomen.

 OQ-45 vragenlijst toelichting

 OQ 45 vragenlijst voortgang behandeling

In onderstaand bestand vind u de vragenlijst SDQ-O; de vragenlijst om het effect van de behandleing bij kinderen te meten. SDQ staat voor Strentgh and Difficulites Questionaire.
 SDQ-O vragenlijst

Resultaten:
De praktijk heeft over heel 2018 een responspercentage op de effectmeting behaald van 60 % tegenover een landelijk responspercentage van 40 %. (Data over heel 2018)
De zogenaamde 'delta T', dat wil zeggen een maat voor het behandeleffect, bedraagt 11.2 ten opzichte van 8.6 als landelijk gemiddelde. (Hoe groter de delta-T, hoe groter het behandeleffect is.
Duiding: dit betekent dat de behandeleffect van de praktijk aanzienlijk groter zijn dat het landelijk gemiddelde en ook betrouwbaarder gezien het grotere respons percentage.

De praktijk krijgt over heel 2018 een gemiddeld een rapport cijfer 8,5 ten opzicht van een landelijk gemiddelde van 8.3.
Duiding: cliënten lijken dus meer tevreden te zijn over een behandeling bij onze praktijk ten opzicht van het landelijk gemiddelde..
Ook hier behaalt de praktijk een aanzienlijk hoger responspercentage van 55 % ten opzcihte van 34 % landelijk. De praktijk heeft als gevolg van deze uitkomsten het item "keuzevrijheid betrokkene naasten"als aandachtspunt geformuleerd voor 2019. 
Elke cliënt mag, indien zij dit zelf wensen, mensen uit hun eigen naasten omgeving betrekken bij de behandeling. Wij zullen dat nog eens extra onder de aandacht brengen en hopen hiermee op deze score in 2019  minimaal een 4 te behalen. 

Hieronder vind u de gegevens van de cliënttevredenheid over heel  2018: