E-health

E-health is het via internet verlenen van zorg. E-health gaat een steeds groter deel uit maken van het behandelaanbod.
In principe maakt e-health standaard deel uit van de behandeling. Uitzondering zijn bijvoorbeeld mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn of mensen die niet over ICT apparatuur of ICT vaardigheden beschikken.
E-health kent vele toepassingen. Wij maken onder andere gebruik van Telepsy, een digitale omgeving van waar uit wij e-health kunnen bieden.
Voorbeelden van toepassingen zijn psycho educatie, dit is geschreven voorlichting over uw aandoening, zodat deze ook toegankelijk is voor uw naasten. Maar ook voorlichting via videofilm.
Andere mogelijkheden zijn het toesturen van oefeningen van de cognitieve gedragstherapie, ontspanningsoefeningen en dagboeken om uw stemming of het slapen te monitoren.
Tenslotte kunnen ook grote delen van de behandeling via e-health worden aangeboden, met meer hulp op afstand. Bijvoorbeeld bij lichtere angst of stemmingstoornissen.
Uw behandelaar kijkt samen met u naar de mogelijkheden en toepassingen van e-health voor uw specifieke situatie.

E-health toepassingen:

- Psycho educatie
- Oefeningen en registratie voor cognitieve gedragstherapie
- G-schema's voor cognitieve gedragstherapie
- Oefeningen voor psychomotorische therapie
- Dagboek registraties
- Modules voor angst, paniek, piekeren, stemming, slapen