Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is één van de meest effectieve behandelingen bij depressie en angststoornissen.

Wat is cognitieve gedragstherapie?
Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel uw denkpatronen (cognities) als uw gedragspatronen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds weer vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd. U zult merken dat uw angst beter hanteerbaar wordt als het u lukt om uw negatieve gedachten te veranderen.

Het uitgangspunt bij cognitieve therapie is dat feitelijke gebeurtenissen zelf niet zozeer angst veroorzaken, maar dat gedachten die de gebeurtenis bij u oproept u angstig maken (bijvoorbeeld: iemand heeft afgesproken met zijn geliefde en als zij een paar minuten te laat is denkt hij meteen het ergste: "er moet een ongeluk gebeurd zijn"). Naast negatieve gedachten is wat iemand doet ook van invloed op hoe de persoon zich voelt. Wie uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt gekeken welk gedrag niet werkt en wordt nieuw gedrag geoefend.

Gedachten uitpluizen

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?
De behandelaar helpt u om de gedachten op te sporen die u angstig maken. Vervolgens wordt gekeken of deze gedachten ook kloppen met de werkelijkheid. Als u tot de conclusie komt dat de gedachte onjuist is, wordt gekeken of u tot een andere gedachte kunt komen die u meer helpt in plaats van dat die u angstig maakt. Voor het slagen van de behandeling met cognitieve therapie is het noodzakelijk dat u dagelijks huiswerkopdrachten uitvoert. U moet bijvoorbeeld gedachtendagboekjes bijhouden van situaties, waarin u zich vervelend voelde en de gedachten die daarmee samenhingen uitwerken.
Ook is het mogelijk dat u de opdracht krijgt om te toetsen of bepaalde opvattingen kloppen. Naast het kijken naar gedachten wordt met behulp van oefeningen ook gekeken naar welke dingen u doet die u angstig maken (gedragspatronen). Deze gedragspatronen en de omstandigheden brengt u in kaart om vervolgens met oefeningen beter te kunnen reageren op die omstandigheden.

Voor meer informatie kunt u ook de volgende voorlichtingsfilm bekijken:

Cognitieve Gedragstherapie bij Paniek

Cognitieve Gedragstherapie bij PTSS

Cognitieve Gedragstherapie bij dwang

Cognitieve Gedragstherapie bij depressie

Hoe lang duurt de behandeling?
Cognitieve therapie wordt gedurende een periode van tien weken toegepast. Als u na die tien weken toch klachten blijft houden, dan wordt bekeken in hoeverre u nog baat heeft bij de behandeling en afhankelijk daarvan eventueel voor een periode van tien weken aangevuld.

Wie verzorgt de behandeling?
Cognitieve gedragstherapie wordt aangeboden door (GZ-) psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.