Behandeling

Hoe ziet een behandeltraject er uit? Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende behandelvormen die wij bieden. 
Een behandeltraject start met de intake, eventueel aangevuld met onderzoek waarna een behandeladvies volgt. Vervolgens wordt samen met u gekeken naar de best passende vorm van behandeling. Dit hangt af van de aard, de ernst en de duur van uw klachten, maar ook van persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. Deze factoren worden allemaal meegenomen in het besluitvormingsproces rondom de keuze van een behandeling. Voorafgaand aan de behandeling wordt samen met uw behandelaar een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden de diagnostiek, de behandeldoelen, de behandelmethode en de randvoorwaarden vastgelegd. Nadat u akkoord bent gegaan met het behandelplan kan de behandeling starten. Van te voren wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies die nodig geacht worden. Ook wordt afgesproken wanneer en op welke wijze er geëvalueerd wordt. Vragenlijsten kunnen deel uitmaken van de evaluatieprocedure. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie wordt er verder gegaan met de behandeling of wordt het behandelplan in overleg met u bijgesteld. Aan het eind van behandeling wordt ook geëavalueerd en een terugvalpreventieplan opgesteld. Ook wordt eventuele nazorg gerregeld.
Een behandeltraject beslaat meestal een aantal van te voren vaststaande elementen waaronder psycho educatie, uitleg over de stoornis, oefeningen en huiswerk opdrachten. Wij werken voor elke stoornis met een zogenaamd zorgprogramma.

Wij bieden onder andere:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psychotherapie.
  • Psychomotorische therapie
  • Farmcotherapie
  • EMDR
  • Ouderbegeleiding
  • Groepstherapie

Wanneer u bovenaan de therapievorm aanklikt krijgt u meer informatie over de betreffende behandeling te zien en kunt u desgewenst een folder downloaden.

Wij werken volgens de standaarden en generieke modules van het kwaliteitsnetwerk GGZ.

Hier vind u de link naar de standaarden en generieke modules: GGZ standaarden