Behandeling

Hoe ziet een behandeltraject er uit? Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende behandelvormen die wij bieden. 
Een behandeltraject start met de intake, eventueel aangevuld met onderzoek waarna een behandeladvies volgt. Vervolgens wordt samen met u gekeken naar de best passende vorm van behandeling. Dit hangt af van de aard, de ernst en de duur van uw klachten, maar ook van persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. Deze factoren worden allemaal meegenomen in het besluitvormingsproces rondom de keuze van een behandeling. Voorafgaand aan de behandeling wordt samen met uw behandelaar een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden de diagnostiek, de behandeldoelen, de behandelmethode en de randvoorwaarden vastgelegd. Nadat u akkoord bent gegaan met het behandelplan kan de behandeling starten. Van te voren wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies die nodig geacht worden. Ook wordt afgesproken wanneer en op welke wijze er geëvalueerd wordt. Vragenlijsten kunnen deel uitmaken van de evaluatieprocedure. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie wordt er verder gegaan met de behandeling of wordt het behandelplan in overleg met u bijgesteld. Aan het eind van behandeling wordt ook geëavalueerd en een terugvalpreventieplan opgesteld. Ook wordt eventuele nazorg gerregeld.
Een behandeltraject beslaat meestal een aantal van te voren vaststaande elementen waaronder e- health; psycho educatie, uitleg over de stoornis, oefeningen en huiswerk opdrachten. Wij werken voor elke stoornis met een zogenaamd zorgprogramma.

Naasten:
Het is belangrijk om al vanaf de intake en de behandeling naasten te betrekken bij de behandeling!  Wij stimuleren betrokkenheid bij de behandeling van uw naasten. Neem daarom iemand mee naar de intake en de behandeling.  Naasten kunt u buiten de behandelsessie om ook helpen met uw herstel. Zij kunnen daar een actieve rol in spelen. Ook is het belangrijk om uw naasten te informeren over de wijze waarop zij het beste een bijdrage kunnen leveren.

Wij bieden onder andere:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psychotherapie.
 • Psychomotorische therapie
 • Farmcotherapie
 • EMDR
 • Ouderbegeleiding
 • Groepstherapie
 • E-health toepassingen: e- health maakt standaard deel uit van de behandeling en wordt ook opgenomen in het behandelplan. E-health kent verschillende onderdelen die allen op een bepaalde tijd in de behandeling voor kunnen komen.
  Vaak wordt begonnen met psycho educatie, gevolgd door meer therapeutisch elementen van e-health.
  • Psycho educatie
  • Oefeningen en registratie voor cognitieve gedragstherapie
  • G-schema's voor cognitieve gedragstherapie
  • Oefeningen voor psychomotorische therapie
  • Dagboek registraties
  • Modules voor angst, paniek, piekeren, stemming, slapen

Wanneer u bovenaan de therapievorm aanklikt krijgt u meer informatie over de betreffende behandeling te zien en kunt u desgewenst een folder downloaden.

Wij werken volgens de standaarden en generieke modules van het kwaliteitsnetwerk GGZ.

Hier vind u de link naar de standaarden en generieke modules: GGZ standaarden

Wanneer er een wachttijd is tussen de intake en de start van de behandeling blijft de Regiebehandelaar van de intake uw aanspreekpunt tot de behandeling begint.